Hasarlı aracın yerini değiştirmeden en yakın polis veya jandarma merkezine başvurarak kaza ve alkol raporu, karşı taraf var ise ehliyet, ruhsat, trafik poliçesi fotokopisi ve telefon numaraları alınıp en geç 24saat içinde Turuncu Car Rental bürosuna ulaştırmak zorundadır.

Müşteri her ne şekilde olursa olsun hasarlı araca kaza yerinde iken müdahale etmeyecektir.

Araçtan bazı şeylerin çalınması (radyo, stepne, avadanlık vb.) halinde çıkacak zarar sigorta kapsamı dışında olup, müşterinin sorumluluğu altındadır.

Yukarıda belirtilen evraklar müşteri tarafından temin edilmez ise alkol ve uyuşturucu madde altında kaza yapıldıysa, müşterinin aracı kiraya verenin yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere vermesi durumunda, yapılan kontratta belirtilen aracın kullanımı ile ilgili diğer hususlara riayet edilmemiş, kaza anında azami hız limiti aşılmış, trafik kaza tespit tutanağında kusurlu olup trafik yasası gereği öngörülen kurallar ihlal edilmiş ise kaza anında ehliyet olmayıp yada ehliyeti iptal edildiyse kasko teminatları tamamen kapsam dışı kalır. Bu durumda tüm hasar, zarar, araç değer kaybı, karşı taraf var ise oluşan tüm hasar ve zararları aracın tamirde geçen sürede işleyen kira bedeli müşteriye aittir.

Taşınan mallardan doğan yahut malların sebep olduğu kazalardan, yarış, hız tayini, sağlamlık denemesi ve motorlu spor yapılması durumunda oluşacak tüm teknik-mekanik ve hasardan müşteri sorumludur.

Lastik hasar ve onarımları cam veya far kırılmaları, stepne – kriko – avadanların çalınması sigorta kapsamı dışındadır.   Kiralanan aracın çalınması durumunda müşteri çalınma ihbarını en kısa sürede yetkili makamlara ve Turuncu Car Rental bürosuna bildirecek, yetkili makamlara tutanak tutturularak talimatlar doğrultusunda diğer işlemleri yapacaktır.

Araç 45 gün içerisinde bulunur ise aracın bulunduğu tarihe kadar olan kira bedelini, araç bulunmaz ise kasko şirketinin araç bedelini Turuncu Car Rental’a ödediği tarihe kadar olan kira bedelini ve aracın alım-satım masraflarını müşteri kiraya verene ödemek ile yükümlüdür.

Aracın hasar alması durumunda belirtilen evrakların müşteri tarafından temin edildiği durumlarda aracın tamirde geçirdiği günler kontratta belirtilen fiyat üzerinden müşteri tarafından ödenecektir.